Välkommen till NBA-Teknik
- din partner i byggprojektet

 

NBA-Teknik upprättar bygglovhandlingar med ritningar i CAD för era byggprojekt, allt från koja till slott.


Vi hjälper dig att rita från din första skiss till färdig handling, klar att lämnas in för bygglov.

Vi upprättar kompletta handlingar för allt från nybyggnader till om- och tillbyggnader. Står även till tjänst som kontrollansvarig i ditt byggprojekt.

 

 

 

 

NBA-Teknik • tel. 070-609 21 72 • anders@nbateknik.se

www.nbateknik.se